093 8187 181

Power Yoga

Power Yoga: bao gồm các dòng chảy năng động của Asana kết hợp với các bài tập hít thở mạnh nhanh, điều hỉnh nhịp thở mạnh mẽ, cơ thể linh hoạt, giúp người tập khỏe mạnh hơn, tăng sức chịu đựng và thể lực ổn định hơn.

movan marketing automation

Leave a Comment:

Popular posts