0938.979.578

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 04/2018 CƠ SỞ LONG THÀNH

** Lưu ý các ký hiệu viết ( tắt): (B) – Beginger Level (M) – Multi Level
 Ghi chú:
 Học viên vui lòng đến sớm hơn 10 phút trước khi giờ học bắt đầu, nếu hết chỗ vui lòng tham
dự lớp khác.
 Không sử dụng điện thoại trong giờ học.
 Một số lớp và giáo viên có thể sẽ bị thay đổi không cần báo trước.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo lớp cá nhân, đào tạo huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp.

Địa chỉ 1Lầu 2, 05 Thành Thái Phường 14 Quận 10 TPHCM

Địa chỉ 218-20 đường 28 Phường An Phú Quận 2 TPHCM

Địa chỉ 3TTVH huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Hotline: 0938187181

Rate this post

Popular posts