0938.979.578

Quy tắc ứng xử của giáo viên yoga

Bạn sắp là giáo viên mới và đang thắc mắc không biết giáo viên cần tuân theo những nguyên tắc đạo đức nào. Trách nhiệm của giáo viên Yoga là đảm bảo một môi trường an toàn để học viên có thể phát triển về thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm linh.

Quy tắc đạo đức của chúng tôi liệt kê các nguyên tắc ứng xử quan trọng hướng dẫn hành vi đạo đức và nghề nghiệp của giáo viên yoga. Nhằm mục đích làm cơ sở đạo đức Yoga cho giáo viên và học viênvà tương ứng với các khuyến nghị của Patanjali trong triết lý Yoga, Yamas và Niyamas: Ahimsa, hành động cẩn thận; Satya, nói sự thật để phục vụ tất cả mọi người; Asteya, cư xử trung thực; Brahmacharya, khôn ngoan và quan tâm đến hành vi tình dục.

Dưới đây là Quy tắc đạo đức mà bạn nên tuân thủ duy trì trong suốt quá trình làm việc như lầ các tiêu chuẩn nghề nghiệp cao quý:

-Chào đón tất cả học viên với sự tôn trọng và thân thiện và không phân biệt đối xử hoặc từ chối sự giúp đỡ chuyên nghiệp cho bất kỳ ai dựa trên chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia.

-Chỉ đưa ra thông tin thực tế về lợi ích của Yoga, đưa ra những quyết định có trách nhiệm để xác định có thể hỗ trợ học viên hay không và khi nào có thể hỗ trợ học viên và chỉ sử dụng kiến thức và kỹ năng yoga vì lợi ích của học viên.

-Chỉ cung cấp hướng dẫn phục hồi chức năng và trị liệu cho những vấn đề hoặc vấn đề nằm trong ranh giới hợp lý trong năng lực của giáo viên.

-Không xuyên tạc trình độ chuyên môn của mình và quảng bá dịch vụ của mình một cách chính xác và đàng hoàng.

-Luôn thiết lập và duy trì ranh giới các mối quan hệ nghề nghiệp.

Tất cả các hình thức hành vi tình dục hoặc quấy rối với học viên là phi đạo đức và chỉ sử dụng các phương pháp đụng chạm thích hợp khi hỗ trợ học viên.

-Tiến hành các vấn đề công và tư một cách trung thực trong tất cả các tương tác về tình cảm và tinh thần.

-Tôn trọng các quyền, nhân phẩm và quyền riêng tư của tất cả học viên và xử lý tất cả các thông tin liên lạc từ học viên với sự tự tin chuyên nghiệp.

Để biết thêm kiến thức về đạo đức nghề nghiệp, kỹ thuật chỉnh sửa cho học viên, hãy đăng ký tham gia khóa học huấn luyện viên yoga 100H trị liệu bằng cấp quốc tế tại Shine Yoga School. Khóa học trang bị cho bạn đầy đủ kiến thức về yoga trị liệu, lợi ích trị liệu, bệnh lý, giải phẩu học, kỹ năng soạn bài, đứng lớp, chỉnh sửa học viên, thực hiện tư thế đúng,… giúp bạn tự tin trên hành trang giảng dạy yoga và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Rate this post